10.5.2016 ZŠ Juventa druhé třídy

Od dubna do června,

každý čtvrtek bude lezecká stěna uzavřena 

pro veřejnost a to od 15:30 do 19:00 hodin.

Bude zde probíhat lezecký kurz dětského 

oddílu.